Connecting People for Growth

 

European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.
Firma została utworzona, aby osiągnąć kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju kilku nowych państw członkowskich w których European Conferences United działa:

  • Zwiększanie umiejętności profesjonalistów najwyższego szczebla, którzy z kolei przyczyniają się do tworzenia godnych i wartościowych miejsc pracy
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych ułatwiających transfer technologii, wiedzy i know-how
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków

Wszystkie te cele pozostały aktualne przez długie lata, obecnie dodano nowy cel:

  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo 

Nasza misja:


"Naszą misją jest tworzenie lepszego i zdrowszego środowiska dla wszystkich, w tym konsumentów i profesjonalistów, poprzez współpracę z biznesem, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Dążymy do osiągnięcia wspólnych celów, takich jak odpowiedzialność społeczna i wzrost gospodarczy, łącząc ludzi oraz wspierając rozwoju firm i karier. Nasze zaangażowanie daje nam motywację do wykorzystywania naszych mocnych stron i zasobów, aby wywierać pozytywny wpływ na życie ludzi”.

 

Casper Haring CEO European Conferences United


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o European Conferences United skontaktuj się z:


Program i prelegenci

CEE & Poland

Program i prelegenci

CEE & Romania


Partnerstwo i sponsoring


Udział w konferencji


W swoich działaniach na różnych platformach biznesowych European Conferences United koncentruje się głównie na współpracy korporacyjnej, transformacji cyfrowej, innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz organizuje największe konferencje komercyjne w regionie – fizyczne i online.


Oprócz organizacji wydarzeń w dużej skali, European Conferences United organizuje również wysoce specjalistyczne spotkania przeznaczone dla mniejszych grup uczestników w formatach fizycznych i online, mające na celu rozwój poprzez wymianę doświadczeń.

Aby dowiedzieć się więcej o European Conferences United, odwiedź naszą korporacyjną stronę internetową:


European Conferences United