REGULAMIN KONKURSU Lidl Fair Pay 2022
5 edycja

Wprowadzenie

Aby wziąć udział w konkursie, niezbędne jest przekazanie pełnych danych wynagrodzeniowych firmie Korn Ferry, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 14b, celem spójnego i rzetelnego porównania danych z innymi uczestnikami. Przekazanie danych odbędzie się w oparciu o plik do zbierania danych, a ich zebranie może zająć Państwu w zależności do wielkości organizacji do 1 dnia roboczego. Bardzo prosimy o wzięcie tego pod uwagę i zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu.


Jeśli jesteście już Państwo uczestnikiem badań płacowych Korn Ferry, prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w konkursie poprzez zgłoszenie się do przedstawiciela Korn Ferry lub przez wysłanie wiadomości na adres konkurs@kornferry.com.


Po przekazaniu danych firma Korn Ferry dokona analizy danych wynagrodzeniowych pod względem 4 kluczowych dla konkursu elementów:


 1. Konkurencyjności wynagrodzeń w organizacji w porównaniu do rynku ogólnopolskiego
 2. Realnych różnic wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami w danej organizacji (poprzez realne rozumiemy porównanie zarobków kobiet względem mężczyzn wykonujących tę samą pracę, czyli na stanowisku o podobnej wadze oraz w tym samym obszarze, jak na przykład finanse, sprzedaż, produkcja czy HR)
 3. Procentowy udział kobiet we wszystkich stanowisk kierowniczych 
 4. Procentowy udział kobiet na stanowiskach dyrektorskich

Dodatkowo za opis najlepszego projektu dobrych praktyk biznesowych w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn, wdrożonego w firmie w roku 2022 przyznane zostanie specjalne wyróżnienie. Projekt musi się rozpocząć nie wcześniej niż 2021 i zakończyć w 2022 roku.


Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie streszczenia opisującego kontekst projektu/inicjatywy, jego znaczenie oraz skuteczność. Całkowity limit stron dla streszczenia wynosi nie więcej niż 2 strony (maksymalnie 500 słów).


Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko te firmy, których średnia konkurencyjność wynagrodzeń będzie powyżej 80% rynku ogólnopolskiego (liczone w oparciu o medianę).

Różnice wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami w podziale na poziomy
zaszeregowania

1-10

40%

% udział kobiet w stanowiskach
menadżerskich

1-10

30%

% udział kobiet w
najwyższych stanowiskach menadżerskich

1-10

30%


Harmonogram konkursu

 1. Aby wyrazić zainteresowanie udziałem w konkursie, prosimy o zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie formularza w zakładce „formularz zgłoszeniowy”. Zgłoszenie będzie ważne i kwalifikujące się do 16 czerwca 2023 r
  Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie i dostarczenie danych do analizy musi nastąpić do 14 lipca 2023 r.  na adres konkurs@kornferry.com
 3. Weryfikacja danych od zgłoszonych uczestników: do 31 sierpnia 2023 r.
 4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu: do 15 września 2023 r.
 5. Wręczenie nagrody dla zwycięzcy konkursu: 3 października 2023 r.
  Nagroda zostanie wręczona podczas trwania kolacji V CEO & Board Members DinnerZasady konkursu
W konkursie wezmą udział firmy współpracujące do tej pory z firmą doradczą Korn Ferry, jak i wszystkie inne firmy z sektora FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz
IT, które zgłoszą się do konkursu i przekażą dane wynagrodzeniowe. Do wzięcia udziału w konkursie Lidl


Do wzięcia udziału w konkursie Lidl liczba zatrudnionych w firmie nie może przekraczać 1500 osób. Z udziału w konkursie wykluczone są firmy działające przeciwko życiu i/lub zdrowiu oraz naruszające zasady etyczne.

Poufność
Dane analizowane pod kątem konkursu są przetwarzane w sposób anonimowy przez firmę Korn Ferry, a następnie będą ogłaszane w formie podsumowania, bez jakichkolwiek informacji na temat poszczególnych uczestników konkursu.


Wręczenie nagrody
Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w dniu 3 października 2023 r.,  w trakcie trwania kolacji V CEO & Board Member Dinner. Zwycięzca otrzyma specjalny status i prawo do posługiwania się tytułem „Lidl Fair Pay 2022”.

Odpowiedzialność
European Conferences United i firma Korn Ferry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać, lub co do których można twierdzić, że powstały, w wyniku uczestnictwa w konkursie lub otrzymania nagrody.

Formularz zgłoszeniowy