ZWYCIĘZCA 5. EDYCJI KONKURSUPodczas V CEO & Board Directors Pre-Conference Dinner Retail Summit, Lidl Polska był gospodarzem ceremonii wręczenia nagród konkursu Lidl Fair Pay. Konkurs Lidl Fair Pay analizował dane dotyczące wynagrodzeń ponad 13 000 pracowników, skupiając się na równych płacach w tej samej kategorii, udziale kobiet w zespołach zarządzających oraz udziale kobiet w kadrze menedżerskiej. Konkurs celebrował osiągnięcia firm zaangażowanych w zapewnienie sprawiedliwych wynagrodzeń, jednak raport ujawnił również, że kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Dlatego ważne jest zachęcanie i wspieranie utalentowanych kobiet do podejmowania wymagających stanowisk oraz rozwijania się w nich, aby zniwelować różnicę płacową między płciami.

Lotte Wedel został zwycięzcą Lidl Fari Pay 2022. Ich konsekwentne podejście do zapewnienia uczciwych warunków pracy i wynagradzania pracowników zostało docenione.


Na drugim miejscu znalazł się gigant branży FMCG, Unilever. To firma, która również wykazała się zaangażowaniem w kwestiach płacowych i stworzeniem atrakcyjnych warunków zatrudnienia dla swojego personelu.


Trzecie miejsce zdobyła firma Cetes Cosmetic, dowodząc, że dbałość o sprawiedliwe wynagradzanie jest kluczowym elementem ich strategii biznesowej. Ich staranność w tej kwestii zasłużyła na uznanie i wyróżnienie.


Dodatkowo, firma Velvet Care została wyróżniona za swoje znaczące wysiłki w kierunku zapewnienia uczciwych płac dla pracowników.
ZWYCIĘZCA 4. EDYCJI KONKURSU


W trakcie ostatniego dnia drugiej edycji Europejskiego Kongresu Handlu Obracającym się towarem, Lidl Polska był gospodarzem ceremonii wręczenia nagród konkursu Lidl Fair Pay. Konkurs Lidl Fair Pay analizował dane dotyczące wynagrodzeń ponad 13 000 pracowników, skupiając się na równych płacach w tej samej kategorii, udziale kobiet w zespołach zarządzających oraz udziale kobiet w kadrze menedżerskiej. Konkurs celebrował osiągnięcia firm zaangażowanych w zapewnienie sprawiedliwych wynagrodzeń, jednak raport ujawnił również, że kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Dlatego ważne jest zachęcanie i wspieranie utalentowanych kobiet do podejmowania wymagających stanowisk oraz rozwijania się w nich, aby zniwelować różnicę płacową między płciami.Lotte Wedel został zwycięzcą konkursu Lidl Fair Pay 2021, wyróżnienie dostało Animex oddz. Iława oraz Hermes Sp. z o.o. za ich starania. Podczas ceremonii wręczenia nagród, sieć handlowa miała również okazję uhonorować The Kraft Heinz Company za projekt "Female Network", który promuje równość płci i tworzy inkluzyjne środowisko pracy dla kobiet poprzez mentorowanie i rozwiązywanie wyzwań związanych z macierzyństwem. Kraft Heinz otrzymał uznanie za swoje zaangażowanie w zapewnienie równych płac dla kobiet i mężczyzn, co jest drugim razem, kiedy zostali uhonorowani w tym konkursie.

Na zdjęciu kolejno od lewej:
Krzysztof Nowakowski Dyrektor Zarządzający Korn Ferry, Michał Teofilak Dyrektor Zarządzający Zakładem Animex, Sylwia Ryszczuk Dyrektor Grupy Mięsa Białego Animex , Vasileios Zanganas Dyrektor Zakładu Hermes Sp. z o.o.  Izabela Grochowiecka, Director Digital CEE Korn Ferry, Inga Pyd Dyrektorka HR LOTTE Wedel, oraz Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska

  • IMG_0356
  • 8E8A9797
  • IMG_0316
  • 8E8A9711
  • IMG_0286 ZWYCIĘZCA 3. EDYCJI KONKURSU

Nagrody wręczył Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska, a odebrali je:


Zwycięzca

Wyróżniony

Wyróżniony
Zwycięzca 3 edycji Lidl Fair Pay


"Naszą załogę w 56% tworzą kobiety, a podobne proporcje występują także na stanowiskach kierowniczych. Konsekwentnie dążymy do zwiększania świadomości na temat luki płacowej poprzez dostarczanie pracownikom m.in. dostępu do e-learningu na temat równości płac, jak również oferowanie licznych szkoleń z zakresu nieuświadomionych uprzedzeń i stereotypów. Transparentność oraz równe traktowanie są dla nas bardzo ważne, dlatego docenienie naszych starań na forum ogólnopolskim przez jury nagrody „Lidl Fair Pay” jest niewątpliwie naszym powodem do dumy”

Anna Skrobotun

HR Manager Perrigo

Od lewej: Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska, Katarzyna Jackson Associate Director Korn Ferry, Anna Skrobotun HR Manager Perrigo, Krzysztof Nowakowski General Manager&Country Head Korn Ferry, Adam Powichrowski Dyrektor Zarządzający Animex Foods Oddział Suwałki, Artur Gwardiak Prezes Zarządu Polipak

ZWYCIĘZCA 2. EDYCJI KONKURSU


Podczas  CEO Dinner 2020  została przyznana nagroda Lidl Fair Pay dla firmy  Lotte Wedel za równą politykę wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Kolejne miejsca zajęły: Kraft Heinz, Amway oraz Fobos. Gratulujemy zwycięzcy konkursu oraz wyróżnionym firmom!


ZWYCIĘZCA 1. EDYCJI KONKURSU


Zwycięzcą 1 edycji konkursu została firma Kraft Heinz. Nagrodę wręczył CEO Lidl Polska Maksymilian Braniecki a odebrał ją Rafał Walendzik CEO Kraft Heinz. Przyznane zostały również wyróżnienia dla firm: Amway Polska oraz Omega Pharma. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!